Besluit Wob-verzoek over alle informatie uit het bedrijfsdossier van Van Muiden Glas- en Schilderswerken B.V.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 april 2017 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Van Muiden Glas- en Schilderswerken B.V. te Leiden, met betrekking tot gezondheidsklachten. Er zijn geen documenten aangetroffen met betrekking tot het verzoek.