Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Fieret's Vishandel B.V.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Fieret’s Vishandel B.V. te Oostburg met betrekking tot fysieke en psychische klachten. Er zijn geen meldingen bekend met betrekking tot fysieke en psychosociale werkbelasting bij dit bedrijf.