Tussentijdse evaluatie Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

Een tussentijdse evaluatie van het ESF programma Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS). SITS subsidieert projecten die gericht zijn op experimenteren en kennisdelen m.b.t. actieve inclusie of die gericht zijn op internationale samenwerking bij maatschappelijke problemen. Het rapport trekt lessen m.b.t beleid en uitvoering voor zowel huidige als volgende programmaperiode ESF.