2e deelbesluit op Wob-verzoek Veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol

De minister  van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 3 december 2018 een 2e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven Schiphol.