Aanbiedingsbrief bij afschrift brief STUW over lastendruk corporaties stad Utrecht

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer bij een afschrift brief STUW over de lastendruk voor corporaties in de stad Utrecht.