Beantwoording Kamervragen over de opening van nog een vondelingenkamer in Nederland

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het openen van nog een vondelingenkamer
in Nederland. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Vondelingenkamer in ziekenhuis Heerlen'.