Beantwoording Kamervragen over de Regeling veehouderij en ammoniak

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Ziengs en Lodders (beiden VVD) over de de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) voor de vermindering van emissies en depositie van ammoniak.