Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over Regeling stimulering mestverwerking

Beslissing van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  op het bezwaar tegen het besluit van 26 juli 2018. Het betreft het Wob-verzoek over de Regeling stimulering mestverwerking.