Besluit Wob verzoek over databankenrecht KvK

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 29 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het databankenrecht van de Kamer van Koophandel.