Bijlage 2 Landbouwkundige onderbouwing tijdelijke vrijstelling art. 38 Wgb voor het middel Cruiser SB op basis van thiamethoxam ter bestrijding van bietenkevers, bietenvliegen en tripsen in de teelt van suikerbieten

Bijlage 2 Landbouwkundige onderbouwing tijdelijke vrijstelling art. 38 Wgb voor het middel Cruiser SB op basis van thiamethoxam ter bestrijding van bietenkevers, bietenvliegen en tripsen in de teelt van suikerbieten