Droogtemonitor nr 21 28 november 2018

De droogtemonitor geeft de stand van zaken weer van de droogte in november 2018.