Communicatieonderzoek Energietransitie

In opdracht van het ministerie van EZK heeft onderzoeksbureau Validators onderzocht welke vorm van communicatie over de overstap naar duurzame energie en klimaatmaatregelen effectief zou kunnen zijn.

Om de energietransitie succesvol te laten zijn, is draagvlak onder het algemeen publiek belangrijk. Het ministerie van EZK heeft laten onderzoeken op welke wijze de communicatie over de overstap naar duurzame energie en klimaatmaatregelen effectiever kan zijn. Daarbij is bekeken of het refereren aan innovatieve Nederlandse projecten en sommige Nederlandse gewoonten mensen kunnen motiveren om mee te doen met de energietransitie of het draagvlak voor de energietransitie kunnen vergroten. Uit het onderzoeksrapport blijkt onder meer dat in het algemeen het Nederlandse publiek positief is over de energietransitie, en bereid is om hier zelf aan bij te dragen. Ook vindt men zonnepanelen en windmolens goed passen bij Nederland en vindt men dat die positief bijdragen aan het beeld van Nederland.