De Financiële Staat van het Onderwijs 2017

De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de bekostigde onderwijsinstellingen, op de kernterreinen continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.