De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Dit rapport bevat een onderzoek van het Kohnstamm Instituut, het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). Het onderzoek betreft de rekentoetsen en -examens voor leerlingen en studenten met ernstige rekenproblemen (ER). De onderzoeksresultaten zijn onder andere gebaseerd op data analyse, enquêtes en hardopdenk sessies met ER-leerlingen en -studenten.