Informatie-uitwisseling over export en import culturele goederen.

De Nederlandse overheid en de European Fine Art Foundation (TEFAF) hebben hun krachten gebundeld om beter te kunnen voorkomen dat culturele goederen ongeoorloofd worden verhandeld. De ambassades zijn geïnformeerd over de huidige procedures over het importeren en exporteren van culturele goederen. De ambassades grepen de kans aan om vragen te stellen en suggesties te doen om de samenwerking verder te verbeteren. 

Deze tekst is verder te lezen in het Engels.