Kamerbrief met reactie op het verzoek van de commissie LNV over definities in het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek van de commissie LNV over definities in het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur (EHS).