Kamerbrief tussentijdse voortgangsrapportage maatregelen afbouw gaswinning Groningen

Met deze brief geef ik invulling aan mijn toezegging om uw Kamer regelmatig te informeren over de voortgang van de maatregelen uit het basispad en over mogelijke aanvullende maatregelen. Ik constateer dat de maatregelen voor de afbouw van de Groningen gaswinning ruimschoots op schema liggen. In een gemiddeld jaar daalt het winningsniveau vanaf 2023 tot onder de vijf miljard Nm3 waarna definitieve beëindiging van de gaswinning in Groningen in zicht komt