Programma naar een rijke waddenzee

Het doel van PRW is om bij te dragen aan het realiseren van het perspectief Waddengebied 2050. Dit gebeurt samen met overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bewoners en gebruikers.