Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 naar de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit staat in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht. Zij licht de Kamer in over de verdere procedure.