Zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs

Een verkennend onderzoek bij samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen voor primair onderwijs.