Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018

Onderzoek naar de correctiepraktijk rondom het Centraal Schriftelijk Examen in het voortgezet onderwijs in 2018. Het rapport kijkt ook naar hoe scholen het correctieproces vormgeven.