Examenmonitor VO 2018

De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van het eindexamen in het voortgezet onderwijs in 2018. Een belangrijk doel daarbij is om te laten zien welke gevolgen de vanaf 2012 ingevoerde strengere exameneisen hebben op de examenresultaten.