Kernboodschap voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering

Rapport over een onderzoek naar de mening van burgers over de plannen rondom de voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering. En wat dit betekent voor de manier waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) hierover kan communiceren naar de samenleving. Dit heeft te maken met een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) om gevangenen na het uitzitten van 2/3 van hun straf niet meer automatisch te laten vrijkomen.