Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016

Sinds 2005 stijgen de gemeten ammoniakconcentraties in de lucht, maar is de gerapporteerde uitstoot van ammoniak lager. Dit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) probeert hiervoor een verklaring te vinden.