Voortgang Project Ieders Examen

Notitie van het College voor Toetsen en Examens over de voortgang van het Project Ieders Examen. Doel van dit project is de transparantie over het examenproces en de betrokkenheid van docenten te vergroten.