Algemeen Ambtsbericht Libië (april 2019)

Algemeen Ambtsbericht over de situatie in Libië, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Libië en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Libanese asielzoekers. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Periode Ambtsbericht: mei 2016-maart 2019

Dit Ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht over Libië van mei 2016. De verslagperiode beslaat de periode mei 2016 tot en met maart 2019. Relevante ontwikkelingen tot aan de publicatie van het Ambtsbericht zijn voor zover mogelijk in het Ambtsbericht opgenomen.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.