Besluit Wob-verzoek om informatie over afhandeling van de asbestbrand in Wateringen

Besluit op een Wob-verzoek om  informatie over afhandeling van de asbestbrand in Wateringen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).