Kamerbrief bij geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

Minister Blok stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019. Een eensluidende brief is aan de Eerste Kamer verzonden.