Kamerbrief met kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs

Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer het IBO-rapport aan en reageert op de bevindingen uit het rapport.