Toelichting inkomenseffecten

Toelichting bij de inkomenseffecten naar aanleiding van maatregelen om stapeling van zorgkosten te voorkomen.