Tweede deelbesluit Wob-verzoeken Cornelius Haga Lyceum

Tweede deelbesluit op een verzoek om documenten over het Cover Cornelius Haga Lyceum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).