Uitstelbrief beantwoording vragen over de vreemdelingenprocessen op Aruba en Curaçao

Uitstelbrief van staatssecretaris Knops op de vragen van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad over de vreemdelingenprocessen op Aruba en Curaçao.