Beslissing op bezwaar 2e deelbesluit Wob-verzoek HRA-methodiek versterking Groningen

Beslissing op het bezwaar tegen het 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de HRA-methodiek voor de versterkingsaanpak in Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).