Besluit op Wob-verzoek over mogelijke anticipatie RVO rond peildatum invoering fosfaatrechtenstelsel

Besluit op een verzoek om informatie over mogelijk anticiperend gedrag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rond de peildatum van 2 juli 2015 bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).