Besluit Wob-verzoek 19-0412 over varkensstallen in de jaren 2017 en 2018

Besluit op een verzoek over varkensstallen in de jaren 2017 en 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).