Besluit Wob-verzoek geschenken minister-president

Besluit op een verzoek om informatie over geschenken die de minister-president heeft gekregen van bewindspersonen uit het buitenland in de periode 2016-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).