Besluit Wob-verzoek goedkeuring verzoek Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR)

Besluit op een verzoek over goedkeuring verzoek SIVOR. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).