Besluit Wob-verzoek over een bijeenkomst Catshuis inzake racisme

Besluit op een verzoek inzake documenten over een bijeenkomst Catshuis over racisme. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).