Besluit Wob-verzoek over Gasrotonde II

Besluit op een verzoek om informatie over Gasrotonde II. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).