Besluit Wob-verzoek over vaccinaties

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over vaccinaties binnen het huidige Rijksvaccinatieprogramma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).