Besluit Wob-verzoek strafrechtelijk onderzoek OPL245-zaak/Etosha (BZ)

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op een verzoek om informatie over de zogeheten ‘OPL245-zaak’, die verband houdt met het strafrechtelijk onderzoek tegen Shell onder de naam ‘Etosha’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).