Aanbieding memorie van antwoord wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Minister Grapperhaus stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen.