Papers contracting en andere driehoeksrelaties

Op 16 januari 2020 heeft er een deskundigenbijeenkomst plaatsgevonden over ‘contracting en andere driehoeksrelaties’.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er een drietal papers geschreven ten behoeve van de gedachtenvorming over dit onderwerp: