Plan van aanpak Energietransitie Defensie - Nieuwe energie in de organisatie

In dit plan staan de aanpak, uitgangspunten, randvoorwaarden en maatregelen om Defensie gericht te verduurzamen met in achtneming van de financiële middelen en de grondwettelijke taken van de Krijgsmacht.