Uitstelbrief op Kamervragen over besluit Nr. 1/2020 van het Associatiecomité EU-Marokko

Minister Van Ark laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over het besluit Nr. 1/2020 van het Associatiecomité EU-Marokko niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.