Antwoorden schriftelijk overleg Wsob, Wvbp en KB

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen uit de inbreng van de Tweede Kamer voor het schriftelijk overleg over bibliotheekvoorzieningen.

De vragen gingen over:

  • de beleidsreactie en de evaluatie van de wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening;
  • de 3e evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs en het beleidsplan Koninklijke Bibliotheek;
  • de evaluatie van de Koninklijke Bibliotheek.