Beantwoording Kamervragen over gedragsbeïnvloeding in conflictgebieden

Minister Bijleveld-Schouten beantwoordt vragen over het artikel ‘Een soft maar gevaarlijk wapen: moderne oorlogsvoering richt zich op beïnvloeding van de bevolking’.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.