Besluit op Wob-verzoek inzake Cornelius Haga Lyceum en Stichting Islamitisch Onderwijs

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 augustus 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking informatie over documenten en communicatie tussen de NCTV en andere partijen over Cornelius Haga Lyceum (Stichting Islamitisch Onderwijs). De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.