Regeling openstelling subsidies 2020 voor verlenging Beleidsexperiment menselijk kapitaal

Regeling voor het verlengen van de EZK- en LNV-subsidies voor subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal. Deze module heeft als doel oplossingen te vinden voor nadelen die mkb-ondernemers tegen houden om de leercultuur in hun bedrijf te verbeteren.