Besluit op Wob-verzoek over controle van de bijverdiensten

Verzoek om informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over het openbaar maken van aantallen terugvorderingen en bezwaarschriften met metrekking tot de controle van de bijverdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).